Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu ra đời trong bối cảnh nền kinh tế đang thắt chặt tiền tệ. Nhưng, với sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo, với lòng mong mỏi của nhân dân và hàng ...