Sunday, 27/11/2022 - 05:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THPT Hồng Ngự 1

Thông tin công khai tài chính, cam kết chất lượng của trường THPT Hồng Ngự 1

Các thông tin công khai đầu năm học về tài chính, chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên của trường THPT Hồng Ngự 1 năm học 2021 - 2022

 SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP

 

TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 1

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

 Đầu năm học 2021-2022

 

TT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

 

 

 

 

 

 

     I

    

 

 

 

 

 

Điều kiện tuyển sinh .

    - Trường THPT Hồng Ngự 1 tuyển  vào lớp 10 với các đối tượng học sinh cư trú trên các địa bàn thuộc: Phường An Thạnh, An Lộc, An Lạc, Xã Tân Hội, Bình Thạnh, An Bình A, An Bình B, Thường Thới Hậu A, B, và một số trường lân cận.

     - Trường THPT Hồng Ngự 1 đã tuyển sinh 510 HS. Điểm trung tuyển vào trường nguyện vọng 1 là 19 điểm; nguyện vọng 2 là 21 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   II

  

 

 

 

 

 

 

 Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện.

    - Trường THPT HN1 áp dụng chương trình giáo dục chuẩn áp dụng cho bậc học trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2021-2022, trường áp dụng chương trình giảng dạy ở 02 ban:

    + Ban KHTN.

    + Ban cơ bản.

   - HS được yêu cầu chuyển ban một lần trong toàn cấp học.

    - Trường THPT HN1 áp dụng chương trình giáo dục chuẩn áp dụng cho bậc học trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2021-2022, trường áp dụng chương trình giảng dạy ở 02 ban:

    + Ban KHTN.

    + Ban cơ bản.

   - HS được yêu cầu chuyển ban một lần trong toàn cấp học.

    - Trường THPT HN1 áp dụng chương trình giáo dục chuẩn áp dụng cho bậc học trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2021-2022, trường áp dụng chương trình giảng dạy ở 02 ban:

    + Ban KHTN.

    + Ban cơ bản.

   - HS được yêu cầu chuyển ban một lần trong toàn cấp học.

 

 

 

 

 

 

 

       III

      Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

    - Tìm hiểu và học tập nội quy của nhà trường trước khi nhập học.

    - Phụ huynh và học sinh làm cam kết bảo đảm thực hiện đúng nội quy của nhà trường.

    - Đảm bảo sự liên hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình trong quản lý và giáo dục học sinh.

 - Họp phụ huynh HS 03 lần/năm học. (đầu năm học, cuối HKI và cuối năm học).

- Tìm hiểu và học tập nội quy của nhà trường trước khi nhập học.

- Phụ huynh và học sinh làm cam kết bảo đảm thực hiện đúng nội quy của nhà trường.

    - Đảm bảo sự liên hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình trong quản lý và giáo dục học sinh.

    - Họp phụ huynh học sinh 03 lần / năm học. (đầu năm học, cuối HKI và cuối năm học).

 - Tìm hiểu và học tập nội quy của nhà trường trước khi nhập học.

 - Phụ huynh và học sinh làm cam kết bảo đảm thực hiện đúng nội quy của nhà trường.

 - Đảm bảo sự liên hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình trong quản lý và giáo dục học sinh.

    - Họp phụ huynh học sinh 03 lần / năm học. (đầu năm học, cuối HKI,  cuối HKII và bắt đầu ôn thi tốt nghiệp).

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     IV

     

 

 

 

 

 

 Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục.

   - Đầu năm trường xây dựng kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.

   - Sinh hoạt hướng nghiệp, giúp học sinh định hướng được các nghề trong tương lai.

    - các hoạt động TDTT và các hoạt động văn nghệ khác được nhà trường quan tâm và tổ chức thường xuyên.

   - Đầu năm trường xây dựng kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.

   - Sinh hoạt hướng nghiệp, giúp học sinh định hướng được các nghề trong tương lai.

    - các hoạt động TDTT và các hoạt động văn nghệ khác được nhà trường quan tâm và tổ chức thường xuyên.

   - Đầu năm trường xây dựng kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.

   - Sinh hoạt hướng nghiệp, giúp học sinh định hướng được các nghề trong tương lai.

    - các hoạt động TDTT và các hoạt động văn nghệ khác được nhà trường quan tâm và tổ chức thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

   

 

 

 

 

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

- Dự kiến xếp loại hạnh kiểm:

    + Tốt: đạt 98% trở lên, tăng dần theo hàng năm.

    + Khá: đạt 2% trở lên, tăng dần theo hàng năm.

- Dự kiến xếp loại học lực:

    + Giỏi : đạt 25,0% trở lên, tăng dần theo hàng năm.

    + Khá : đạt 50,0% trở lên, tăng dần theo hàng năm.

     + Trung bình: đạt 25,0% trở lên, giảm dần theo hàng năm.

    + Yếu, kém: dưới 3% trong đó kém không quá 1%.

- Dự kiến xếp loại hạnh kiểm:

    + Tốt : đạt 98% trở lên, tăng dần theo hàng năm.

    + Khá : đạt 2% trở lên, tăng dần theo hàng năm.

- Dự kiến xếp loại học lực:

    + Giỏi : đạt 30,0% trở lên, tăng dần theo hàng năm.

    + Khá : đạt 45,0% trở lên, tăng dần theo hàng năm.

     + Trung bình: đạt 23% trở lên, giảm dần theo hàng năm.

    + Yếu, kém: dưới 2% trong đó kém không quá 1%.

- Dự kiến xếp loại hạnh kiểm:

    + Tốt : đạt 98% trở lên, tăng dần theo hàng năm.

    + Khá: đạt 2% trở lên, giảm dần theo hàng năm.

- Dự kiến xếp loại học lực:

    + Giỏi: đạt 30% trở lên, tăng dần theo hàng năm.

    + Khá: đạt 65% trở lên, giảm dần theo hàng năm.

     + Trung bình: đạt 5% trở lên, giảm dần theo hàng năm.

    + Yếu: dưới 1%

    

       VI

    Khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

   Dự kiến học sinh lớp 10 lên lớp 11 sau thi lại: 99%

    Dự kiến học sinh lớp 11 lên lớp 12 sau thi lại: 99%

- Dự kiến học sinh đủ điều kiện dự thi: 100%.

- Dự kiến HS đỗ TN THPT: Trên 99%.

                                                         TP Hồng Ngự, ngày 6 tháng 9 năm 2021                                                                                                                  

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

   Dương Tấn Sĩ

 

Các nội dung khác tải file theo đường link phía dưới

1. Công khai đội ngũ nhà giáo đầu năm học 2021-2022.xls

2. Công khai chất lượng và CSVC đầu năm học 2021-2022.xls

3. Cam kết chất lượng giáo dục đầu năm học 2021-2022.doc

4. Công khai tài chính.rar

Bài tin liên quan
Thông báo, phổ biến

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 99
Tháng 11 : 1.250
Năm 2022 : 2.197.370